top of page

About Eli Japan

     Như chúng ta đã biết,NHẬT BÃN là 1 QUỐC GIA có nét đẹp riêng tuy không có tiềm năng ,khan hiếm tài nguyên & hứng chịu nhiều thiên tai...nhưng họ có ý thức TRÁCH NHIỆM cao,yêu và gìn giữ thiên nhiên luôn kiên nhẫn,xây dựng đất nước,bão tồn văn hoá,& bão vệ môi trường một cách tuyệt đối vì họ nhận thức rằng nếu cuộc sống tốt thì trí óc sẽ minh mẫn và làm được tất cã lợi ích đễ phục vụ xã hội & con người.
    Họ cũng quan niệm rằng,sức khoẽ là yếu tố quan trọng đễ tạo mọi điều kiện,nhờ đó mà người Nhật có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới mà tiềm năng cũa họ chính là con người hoàn thiện mang đậm bãn sắc văn hóa dân tộc mà nhiều Quốc Gia trên thế giới đã và đang ngưởng mộ....
    Thêm vào đó, sự UY TÍN-DANH DỰ-tính TỰ TRỌNG và lòng TRUNG THỰC là những đức tính sẵn có cũa người Nhật, và tôi FUJIWARA ITSUMI được trưởng thành từ xứ Hoa Anh Đào xinh đẹp đó....
    Người Nhật cũng đã hợp lực cùng thiên nhiên,nghiên cứu và nuôi trồng nhiều loại thão dược,nông hãi sãn cũng như động thực vật họ chăm sóc chu đáo và kiễm tra nghiêm ngặt trước khi sãn xuất & chế biến thành những sãn phẫm có giá trị dinh dưỡng cao hầu đáp ứng nhu cầu cho người tiêu dùng nhằm mục đích tăng cường sức khoẽ và bão vệ sắc đẹp cho mọi người.....
    Và khi cuộc sống đả cãi thiện,thì việc chăm sóc sức khoẽ,sắc đẹp sẻ được mọi người chú ý nhiều hơn mà người tiêu dùng muốn tìm và sữ dụng các sãn phẫm " THẬT- GIÁ TRỊ THẬT"...
    Vì thế,tất cã sản phẫm cũa ELI JAPAN đều được sãn xuất trong nước NHẬT BÃN từ các Cty nổi tiếng như: Asahi,DIC,Kanehide,Bell,Beauty Mirai,Menard mà ELI JAPAN được độc quyền nhập qua thị trường Mỹ.
    ELI JAPAN,luôn có nhửng sãn phẫm tốt nhất có CHẤT LƯỢNG CAO-GIÁ TRỊ THẬT đễ phục vụ đời sống cũa qúy vị,chúng tôi hy vọng với nhửng sãn phẫm trên sẽ giúp ngăn ngừa bệnh tật,tăng sức đề kháng,duy trì sức khoẽ,sắc đẹp lâu dài và nâng cao tuổi thọ cũa qúy vị....
    Xin đừng do dự liên lạc với chúng tôi 24/7,ElI JAPAN sẽ luôn đồng hành cùng quý vị đễ mang đến sức khoẽ,niềm tin tuyệt đối & nụ cười cho mọi người
    ELI JAPAN trân trọng kính mời

     Nowadays, when human life is improved, the protection of health care is people pay more attention. With the needs of consumers tend to search for and use of foreign products with high quality. To meet this demand, the market appears very wide range of products to protect the health and cosmetic author, origin unknown. Just as there have been many high-profit organization was despite the confidence of customers to fake products and sell them to the market spread. Lead to consumer distrust and even affect their health. To be able to buy a real product with good quality, not fewer consumers had to face many difficulties to seek information from the company to the place of supply is said to be the most reliable. Also because of the "fact-Say" mixed together, gave consumers frustrated and lose confidence inherent.

     Also, besides the well-appointed living, everything is available on accidentally make us lose the habit of daily activities. Along with the processed food industry has lost nutrients natural instead of chemicals, preservatives, improver weight etc. All these factors lead to human health declining and accidentally made our bodies arising many diseases. With thoughts "When I was healthy, no need to add nutrients to the disease that they bought medicines". This is not a reasonable way of thinking and completely false. As well as the human body, the organs and cells in the body can perform well and when extra energy is provided by the main ingredients in the product to protect the health, the health cells and organs in the body can eliminate toxins and strengthen the resistance.

     Japan is one of the pioneering countries on the issue of health and the environment. They always focus attention on health and the environment. Because they are aware of the impact early on, harm surrounding modern day life. Japanese people are known to have the highest average life expectancy in the world. Why did they do so? Because apart from diet birth, they have been used to protect the health food to support the health and the body's resistance.

     Because it understands that ELI companies we are constantly seeking to provide the best product to serve the people's lives.

     ELI is the exclusive distributor of the Japanese company, products to protect the health and beauty products directly from the factory as big as ASAHI, DIC, KANEHIDE, and BELL. It is the manufacturer's reputation and prestige in Japan. ELI Company are partners Japan trust authorized exclusive distributor in America. With the motto QUALITY TRUTH - TRUTH VALUES (Real Quality - Real Value) - Our company will always be there for you to bring health, absolute confidence and a smile for everyone!

bottom of page